Kolekcja Hipopotama

Życie, poezja i obłąkanie Friedricha Hölderlina