Kolekcja Hipopotama

Jak bóbr ukradkiem wędrował z niedźwiadkiem